0 Energie hotel

Opgave: Ontwerp een 0-energie hotel langs de Rijn in Arnhem. Dit hotel moet een prototype zijn voor een keten van 0-energie hotels.
Docenten: Lars Courage en Erwin Kleinsman
AvB Arnhem

Door het beperken van de energievraag, en de benodigde energie duurzaam op te wekken kan het verbruik van fossiele brandstoffen voor dit hotel beperkt worden. (punten 1 en 2 van de trias energetica) Door optimaal gebruik te maken van de vier elementen aarde, water, zon en lucht (die overal aanwezig zijn) kan aan deze voorwaarden voldaan worden.

ZON
Alle kamers zijn georiënteerd op het oosten en het westen. Hierdoor pakken deze de ochtend en avondzon. (de momenten waarop de gasten zich op de kamers bevinden). Om te voorkomen dat de laag inschijnende zon uit het westen de kamers overhit is er zonwering nodig. Deze wordt verkregen door overstekken maar tevens door hangende vegetatie die het zonlicht filtert. (De planten zetten tevens CO2 om naar zuurstof)

WATER
De balkons met vegetatie hebben tevens als voordeel dat regenwater kunnen opvangen en afvoeren. Dit water kan gebruikt worden voor het doorspoelen van toiletten en in de wasserette.

LUCHT
Voor de ventilatie wordt de lucht rechtstreeks van buiten aangezogen. Natuurlijke ventilatie draagt bij aan een gezond binnenklimaat. De retourlucht wordt afgegeven in de grote open ruimtes in het gebouw. Deze ruimtes worden alleen verwarmd door restwarmte.

AARDE
Verwarmings-, en koelingselementen in het plafond van de hotelkamers worden aangesloten op een warmtewisselaar in de bodem. Hierdoor kan de ventilatielucht in de zomer gekoeld worden en in de winter verwarmd.

OVERIGE INSTALATIES
Bij de vergisting van organisch afval ontstaat biogas. Hiermee kan een warmtekrachtkoppeling installatie aangestuurd worden. Deze wekt elektriciteit op voor het gebouw. Met de restwarmte kunnen de algemene functies (waaronder het zwembad) verwarmd worden.
Op het dak komen heatpipes te liggen. In deze buizen wordt water verwarmd door middel van zonne-energie. Dit water wordt gebruikt als tapwater voor de hotelkamers.

ARCHITECTUUR
De vorm van het gebouw wordt bepaald door de voorwaarden die voorkomen uit de duurzaamheid. De kamers zijn getrapt gestapeld waardoor de overstekken en balkons/tuinen ontstaan. Door deze manier van stapelen ontstaan tevens grote binnenruimtes waarin de algemene functies zich bevinden. Deze worden door een deken van kamers beschermd tegen de elementen. Op de oostgevel zijn minder kamers gesitueerd. Deze zijn vervangen door conferentiezalen en een wellnesscentrum.

Het fiets-, en wandelpad dat langs de rivier loopt wordt door het gebouw getrokken. Hierdoor ontstaat er een spannende en andere relatie tussen openbaar en prive dan momenteel gebruikelijk is bij hotels. Op de bar na zijn alle collectieve ruimtes van het gebouw opgetild van het maaiveld om privacy te waarborgen voor de hotelgasten.

©2009-2024 Martijn Giebels