Laag van Usselo

Vlak bij Enschede ligt de recreatieplas Het Rutbeek. Hier is in 1946 bij een afgraving op één meter diepte een grondlaag ontdekt van ongeveer 10cm dik, bestaande uit opvallend veel houtskool. Deze laag is vermoedelijk 65 miljoen jaar geleden ontstaan na een meteorietinslag en wordt tegenwoordig gezien als een archeologisch monument die later op verschillende plekken in Europa aangetroffen is.

De provincie Overijssel en gemeente Enschede wilden door middel van een kunstwerk deze eerste vindplek onder de aandacht brengen en zichtbaar maken. Project.DWG heeft met het ontwerp van een kunstmatige ‘zwerfkei’ deze opdracht mogen realiseren.

De betonnen kei is geplaatst op een natuurlijke glooiing in het landschap. Hierdoor ontstaan er op, onder en rondom het volume plekken voor educatie. (belevenisplekken) In twee ronde sparingen zijn informatiepanelen geplaatst over de Laag Van Usselo.

Als assistent ontwerper en tekenaar ben ik bij dit project betrokken geweest.

Meer informatie: www.projectdwg.com

©2009-2024 Martijn Giebels