Update (#3)

In deze opgave verspreidt ik alle luchthavenfuncties over een gebied van ongeveer 1,5km lang. (lees hier meer over het concept) Dit programma, dat tevens de Twentse identiteit op verschillende manieren uit draagt, wordt aangevuld met functies die bezoekers naar het gebied trekken. Hierdoor ontstaat een reisdoel in plaats van alleen maar een aankomst en vertrekpunt wat luchthavens vaak zijn. Een pad waarin alle functies opgenomen worden loopt van parkeerplaats tot gates door het Twentse coulissenlandschap. Bovenstaand diagram geeft een overzicht van dit pad.

De afgelopen weken heb ik me gericht op het uitwerken van de coffee corner, één van de knooppunten op het pad. In het plan bevindt deze coffee corner zich bij een open plek in het bos, op de kruising van twee assen.

(lees verder voor meer info)

Ik ben begonnen met een locatieonderzoek. Opvallend was het grid waarin de bomen geplaatst zijn, een kleine beek aan de achterzijde van het lichtglooiende veld, een aantal markante bomen en een oude waterput. De volgende stap was het maken van een aantal conceptmodellen. Hierin ben ik op zoek gegaan naar een manier om pad, gebouw en landschap te integreren. Daarnaast heb ik een aantal van bovenstaande kenmerkende eigenschappen van de locatie als aanleiding gebruikt.

Het uitgangspunt van het laatste model is de aerodynamische vorm van een vliegtuigvleugel als middel om verschillende stromen van mensen op een natuurlijke manier te scheiden. Dit model ben ik verder gaan uitwerken.

In dit tweede model is het gebouw gespiegeld om een terras op het zuiden te creëren. Het gebouw bevindt zich tussen twee gebogen (niet symmetrische) vlakken die vloer en dak vormen. De vloer is licht opgetild ter plaatse van een glooiing in het landschap waardoor het mogelijk wordt om onder het gebouw, naar het terras, te lopen. Het dak ontspring en eindig in het pad waardoor over de coffee corner gelopen kan worden. Het landschap is dan vanuit een andere positie te beleven.

De kern van het concept is het scheiden van verschillende stromen en dit terug laten komen in de vormgeving. Ik ben vervolgens gaan kijken of dit concept ook op grotere schaal toepasbaar is. Als startpunt ben ik de verschillende stromen (mensen en goederen) uit gaan tekenen in een abstracte kaart. Met deze kaart als uitgangspunt heb ik een aantal draadmodellen en een schetsmaquette gemaakt voor de eindknoop van het pad, de gates (departures + arrivals) en lounges van de luchthaven.

De komende weken ga ik verder met het verfijnen van het ontwerp voor de coffeecorner en het uitwerken van het ontwerp voor de terminal.

©2009-2024 Martijn Giebels