Update (#1)

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van het analyseren van de toekomstig gebruikers. Wie bevindt zich waar, op welk moment en in welke hoeveelheid. Hier is een nieuw vlekkenplan uit ontstaan. De volgende stap is het gedetailleerd uitwerken van dit plan op landschappelijk en stedenbouwkundig niveau. Hoe groot zijn de functies daadwerkelijk? Hoe worden deze ingepast/gekoppeld aan de context? (positionering en beleving) Het doel is om met kleine ingrepen een zo groot mogelijk effect te behalen.

©2009-2024 Martijn Giebels