Update (#3)

In deze opgave verspreidt ik alle luchthavenfuncties over een gebied van ongeveer 1,5km lang. (lees hier meer over het concept) Dit programma, dat tevens de Twentse identiteit op verschillende manieren uit draagt, wordt aangevuld met functies die bezoekers naar het gebied trekken. Hierdoor ontstaat een reisdoel in plaats van alleen maar een aankomst en vertrekpunt wat luchthavens vaak zijn. Een pad waarin alle functies opgenomen worden loopt van parkeerplaats tot gates door het Twentse coulissenlandschap. Bovenstaand diagram geeft een overzicht van dit pad.

De afgelopen weken heb ik me gericht op het uitwerken van de coffee corner, één van de knooppunten op het pad. In het plan bevindt deze coffee corner zich bij een open plek in het bos, op de kruising van twee assen.

(lees verder voor meer info)

Lees verder “Update (#3)”

Update (#1)

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van het analyseren van de toekomstig gebruikers. Wie bevindt zich waar, op welk moment en in welke hoeveelheid. Hier is een nieuw vlekkenplan uit ontstaan. De volgende stap is het gedetailleerd uitwerken van dit plan op landschappelijk en stedenbouwkundig niveau. Hoe groot zijn de functies daadwerkelijk? Hoe worden deze ingepast/gekoppeld aan de context? (positionering en beleving) Het doel is om met kleine ingrepen een zo groot mogelijk effect te behalen.

©2009-2024 Martijn Giebels